Obsah

Přihlášení na konferenci

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Jak vypadal loňský ročník?

Konference byla zahájena za přítomnosti (zleva) Ing. Igora Borguli, konatele a ředitele společnosti Rehau, Ing. Františka Hadáčka, ředitele SFRB, Ing. Jiřího Koliby, náměstka MPO ČR, JUDr. Tomáše Koníčka, zástupce MV ČR a ředitele z. s. Pro náš dům Ing. Petra Němce.

 
Témata konference přilákala na 200 posluchačů, kteří zcela zaplnili velký kongresový sál hotelu Voroněž.
 
 V prvním přednáškovém bloku přednášeli odborníci ze spol. Rehau na téma rozvodů vody a odpadů.
 
Kromě přednášek byly pro posluchače také přichystány tematické diskusní bloky, ve kterých se vášnivě diskutovalo a řešily se aktuální problémy z oblasti TZB, které trápí správce bytových domů.
 
 Pro posluchače bylo připraveno i občerstvení.
 
 ... a že bylo, co dobrého konzumovat.
 
Přednášky probíhaly dále i za přítomnosti akademické obce. Na obrázku prof. Karel Kabele z ČVUT v Praze.
 
Na závěr prvního dne bylo pro všechny zúčastněné nachystané pohoštění a společenský večer s bohatým programem.
 
 Příjemnou součástí společenského večera byla i řízená ochutnávka slovenským vín.
 
 A v neposlední řadě měli posluchači možnost vyfotit se ve fotokoutku Snapster, kterou využil i realizační tým Pro náš dům, z. s.