Obsah

Přihlášení na konferenci

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Bezpečné a ekonomické bydlení

Požární bezpečnost

Ve večerních zprávách byla veřejnost informována o rozsáhlém požáru v bytovém domě. Ano, toto je zpráva, kterou bohužel ve zpravodajstvích slýcháváme. A i takový může být pohled pohled na bezpečnost domácností. Pohled, který ohrožuje lidská zdraví a životy.

Nejeden z našich domů představuje v různých svých částech spíše skladiště s neznámým uloženým materiálem. S předměty a materiály, které jsme odložili pro strýčka příhodu a zapomněli, co jsme to uložili. A tak v takovýchto místech můžeme nalézt desítky kilo papíru, staré barvy, ředidla, proban butanové lahve, kanystry se zbytky nafty či benzínu, prostě vše co je dokonalou časovanou bombou pro požár.

Velká část našich chodeb jsou spíše neprůchozí prolézačky než únikové cesty. Hliníkové rozvody jsou časovanou rozbuškou a při připočtení rozvodů plynu, které dosahují desítky let a máme téměř dokonalou směs, směs, která představuje velké bezpečnostní riziko.

Technická bezpečnost

Máme novou střechu, vybrali jsme velmi dobře. Výsledek splnil očekávání. S čím jsme nepočítali? S počasím. Silné krupobití a vítr, ne vichr. Přes špičkové materiály a perfektně odvedenou práci náporu živlů nevydržela. Přívaly deště dokonaly zkázu. Voda pronikla téměř všude. Pronikla i do výtahové šachty a nový špičkový výtah je na odpis. Co s tím. Jak ochránit a minimalizovat toto nebezpečí? Ano pojistka a finanční záloha. To je další z možných prvků bezpečnostního charakteru.

Zabezpečení bytového domu

Po negativních zkušenostech s kriminalitou dnes velká část občanů postrádá pocit bezpečí. Statistiky podílu druhů trestných činnosti  jednoznačně ukazují, že naším největším problémem jsou stále majetkové činy. Závěr je jasný: občané musí věnovat větší pozornost zabezpečení svého obydlí, chránit si svůj majetek a zdraví a důsledněji dodržovat pravidla bezpečného chování.

Ministerstvo vnitra (MV) a Policie České republiky (PČR) ve spolupráci s Poradním sborem pro situační prevenci kriminality MV - zejména s Asociací technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm (AGA) a Českou asociací pojišťoven (ČAP) nabízí občanům důležité rady a užitečné informace v rámci programu Bezpečná lokalita.

Program Bezpečná lokalita je občanům předkládán jako celostátní dlouhodobá preventivně-osvětová akce k ochraně majetku a osob. Předpokládáme zájem a iniciativu začít něco konkrétního dělat pro zlepšení bezpečnostní situace v místě vašeho bydliště. Například zabezpečit dům, byt, rodinný domek, odstranit nepořádek, zpřehlednit a osvětlit okolí objektů.

Program přispívá k postupné pozitivní změně v chování obyvatel k vlastnímu i společnému majetku a jeho následné ochraně. Program vhodně doplňuje ostatní programy prevence kriminality na místní úrovni především zájmem a iniciativou konkrétních občanů řešit bezpečnostní otázky a situace zdola.

V rámci třetího tematického bloku konference vystoupí JUDr. Tomáš Koníček z odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra, dále bude věnována pozornost konkrétním návrhům, jak lépe zabezpečit svá obydlí a čemu věnovat zvýšenou pozornost, abychom předcházeli katastrofickým scénářům.