Obsah

Přihlášení na konferenci

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Bude dostatek pitné vody i v budoucnu?

Na tuto otázku budou v rámci konference Tepny domu, která se uskuteční 11.-12. září 2017 v Brně, hledat odpověď zástupci z řad akademické obce i odborníci z praxe, kteří se věnují problematice vnitřního prostředí v bytových domech.

Dvoudenní konference bude rozdělena do tří tematických bloků. První den konference se ponese v duchu zkoumání moderních možností úspor pitné vody a jejího zkvalitňování, efektivního využití odpadních vod a zajištění tichých rozvodů v bytovém domě. V prvním přednáškovém bloku vysloví přednášku vedoucí ústavu TZB, VUT Brno doc., Ing. Jiří Hirš, CSc., na téma Bude dostatek pitné vody i v budoucnu? Pomoc nabízí internet věcí.

Kvalitu pitné a teplé vody ovlivňují i materiály použité na vnitřní vodovody a jejich pravidelná údržba. V rámci přednášky, kterou vysloví zástupce Krajské hygienická stanice JMK Ing. Miroslav Staněk, bude pozornost věnována otázkám: jak můžou obyvatelé bytových domů ovlivnit kvalitu pitné vody a jaké požadavky musí být dodrženy z hlediska legislativy. Řeč bude také o možných rizicích způsobených výskytem bakterie legionella v teplé vodě.

V rámci druhého bloku se bude diskutovat na téma vnitřního prostředí v bytovém domě. Odborným garantem této sekce je prof. Dušan Petráš ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě, který se ve své přednášce bude věnovat současným Trendům ve snižování energetické náročnosti při obnově budov.

Důležitou součástí většiny domů je také výtah. Jedna z přednášek seznámí posluchače s novými a přísnějšími povinnostmi provozování výtahů, které vstupují v platnost od 1. září 2017 (podle ČSN EN 81 – 20). Dobré klima vytvářejí i lidé v domě bydlící. Problematice vztahů mezi nimi se bude věnovat ing. Martin Hanák, metodik Svazu českomoravských bytových družstev.

Jaká hrozí rizika v zatepleném domě, pokud nezměníme svoje chování? Jak chránit svoje životy, zdraví a majetek před požárem? Co se dá dělat s neplatiči? To jsou otázky druhého dne a zároveň třetího bloku konference. V tomto bloku zazní přednáška ředitele odboru prevence a kriminality Ministerstva vnitra ČR – JUDr. Tomáše Koníčka, který představí evropský projekt Domovník - preventista. O předcházení hrozbám požáru bude přednášet kapitán Hasičského záchranného sborů JMK Ing. Luděk Vrána.

Nejenom na tyto, ale i další otázky budou odpovídat odborníci ve svých oborech pod záštitou mj. také předsedy vlády ČR a SR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva vnitra ČR a Jihomoravského kraje.

Zde je k dispozici podrobný program konference.  

Konferenci organizuje zapsaný spolek Pro náš dům společně se slovenským sdružením Pre náš dom, s cílem prohloubit zájem veřejnosti o nutnost řešení problematiky obnovy tepen bytových domů.

Kontakt pro zájemce:

Vladislav Hrdlička, vladislav.hrdlicka@pronasdum.cz, 730 518 804
www.tepny-domu.eu | www.pronasdum.cz | info@pronasdum.cz |